HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Y đức K6ABC liên thông
Trịnh Quang Chung
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH
Đặng Bảo Ngọc
Demo e-Learning (XSTK)
Trương Minh Tuấn
1
2
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP