CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG- CĐ ĐIỀU DƯỠNG LT K6ABC
Trang bị cho sinh viên kiến thức đại cương về chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Vai trò của người điều dưỡng tại cộng đồng; các vấn đề sức khỏe thuộc cộng đồng.
MIỄN PHÍ
Về Kiến thức: Mô tả chức năng nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của TYT và chức trách, nhiệm vụ của nhân viên TYT
Về Kyc năng: Vận dụng những kiến thức, kỹ năng tay nghề của người Điều dưỡng đã học vào thực tế CSSK tại cộng đồng; Thực hiện các kỹ năng quản lý CSSKBĐ; Thực hiện kỹ năng giao tiếp, truyền thông, tư vấn và GDSK tại cộng đồng.
Về Thái độ: Rèn luyện tính thận trọng, chính xác và an toàn khi chăm sóc cá nhân, gia đình và cộng đồng.
Thực hiện ở học kỳ IV
Học Phần: CSSKCĐ
Nội dung:
Bài 1. Đại cương về Điều dưỡng cộng đồng
Bài 2. Quy trình Điều dưỡng cộng đồng
Bài 5. Lập kế hoạch chăm sóc cho gia đình
Bài 7. Quản lý Hồ sơ sức khỏe TYT
Bài 1. Đại cương Điều dưỡng cộng đồng
XEM CHI TIẾT
Bài 2. Quy trình Điều dưỡng cộng đồng
XEM CHI TIẾT
Bài 5. Lập kế hoạch chăm sóc cho gia đình
XEM CHI TIẾT
Bài 7. Ghi chép và quản lý hồ sơ sức khỏe tại Trạm y tế
XEM CHI TIẾT
Lê Thị Bé Ba
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP