CSSK NGƯỜI LỚN BỆNH NGOẠI KHOA NÂNG CAO- CĐĐD LT K7ABC

Vị trí: Môn học thực hiện học kỳ II. 

Tính chất: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: nhận định sức khỏe bệnh nhân; chuẩn bị trước mổ ngoại niệu; sử dụng các y dụng cụ trang thiết bị của phòng mổ; chức năng Điều dưỡng phòng phẫu thuật; chăm sóc và theo dõi sau mổ: hồi sức và phòng ổn định tại khoa ngoại niệu; chăm sóc các loại vết thương: vô trùng, sạch, nhiễm, dẫn lưu; lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục y tế cho bệnh nhân và thân nhân. 

MIỄN PHÍ

Vị trí: Môn học thực hiện học kỳ II. 

Tính chất: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: nhận định sức khỏe bệnh nhân; chuẩn bị trước mổ ngoại niệu; sử dụng các y dụng cụ trang thiết bị của phòng mổ; chức năng Điều dưỡng phòng phẫu thuật; chăm sóc và theo dõi sau mổ: hồi sức và phòng ổn định tại khoa ngoại niệu; chăm sóc các loại vết thương: vô trùng, sạch, nhiễm, dẫn lưu; lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục y tế cho bệnh nhân và thân nhân. 

Thời gian thực hiện: 65 giờ (Lý thuyết: 19 giờ; Thực hành/Thực tập: 44 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

Nguyễn Thị Minh Thư
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP