CHĂM SÓC DƯỢC - CAO ĐẲNG DƯỢC LT K6B, K6D
MIỄN PHÍ
Cung cấp kiến thức và kỹ năng thực hành về lập kế hoạch điều trị và chăm sóc bằng thuốc nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân

Tên môn học: CHĂM SÓC DƯỢC

Thời gian thực hiện môn học: 40 giờ; ( Lý thuyết: 39 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 00 giờ;  Kiểm tra: 1 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học:

          - Vị trí: Môn học thực hiện trong học kỳ IV

          - Tính chất môn học: Môn học tự chọn.

II. Mục tiêu môn học:

Về kiến thức

1. Trình bày được các kiến thức cơ bản về các bệnh lý thường gặp.

          2. Xác định được vai trò của nhà thuốc trong xử lý các bệnh thường gặp.

Về kỹ năng

          3. Cung cấp thông tin cần thiết cho khách hàng về các bệnh lý thường gặp.

          4. Thực hành chăm sóc dược ban đầu cho bệnh nhân đến mua thuốc tại nhà thuốc.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

          5. Rèn luyện khả năng giao tiếp chuẩn mực của người dược sĩ với bệnh nhân.

ĐẠI CƯƠNG VỀ CHĂM SÓC DƯỢC
XEM CHI TIẾT
CHĂM SÓC DƯỢC
XEM CHI TIẾT
Bùi Thị Huyền Trân
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP