Nâng cao sức khỏe và hành vi con người K8DE (GV. Nguyễn Trần Minh Hiếu)
MIỄN PHÍ

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe, phương pháp, phương tiện và các kỹ năng, các nguyên tắc chính của truyền thông nâng cao sức khỏe; rèn luyện và nâng cao thái độ đúng trong khi giao tiếp với người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng.

NCSK-HVCN K8DE (GV. Nguyễn Trần Minh Hiếu)
XEM CHI TIẾT
Nguyễn Trần Minh Hiếu
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP