Giao tiếp - Thực hành điều dưỡng K6DE (GV. Trịnh Quang Chung)
MIỄN PHÍ

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các kỹ năng giao tiếp hiệu quả khi tiếp xúc với người bệnh, gia đình và các nhân viên y tế khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau. Hiểu biết về nhu cầu cơ bản của con người theo phân cấp của Maslow và sự liên quan giữa nhu cầu và điều dưỡng, khái niệm tâm lý bệnh nhân, biểu hiện tâm lý thường gặp ở bệnh nhân và các phản ứng tâm lý của bệnh nhân, biết các quy tắc cơ bản trong giao tiếp với người bệnh. Giúp sinh viên hình thành các kỹ năng giao tiếp cần thiết để thiết lập mối quan hệ giữa người bệnh và nhân viên y tế, lấy người bệnh là trung tâm khi phát triển các mối quan hệ giao tiếp. Từ đó tự hình thành phong cách và kỹ thuật giao tiếp.

GIAO TIẾP - THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG
XEM CHI TIẾT
Trịnh Quang Chung
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP