SỨC KHOẺ TRẺ EM - YSK42- GV. N. T. TIỂU KHA
MIỄN PHÍ
Học phần :SỨC KHỎE TRẺ EM 
Số tiết: 90 (60/30)
Hệ số môn học: 4
Thời điểm thực hiện môn học: Học kỳ II năm thứ nhất
MỤC TIÊU
1- Trình bày đặc điểm giải phẫu – sinh lý và sự phát triển cơ thể của trẻ em.
2- Trình bày nguyên nhân, triệu chứng, tiến triển, biến chứng , điều trị và biện pháp phòng các bệnh nội khoa thường gặp ở trẻ em.
3- Trình bày chế độ nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ em khỏe mạnh và trẻ em bị bệnh
4- Vận dụng kiến thức để đánh giá tình trạng bệnh của trẻ và tư vấn về nuôi dưỡng, chăm sóc cho bà mẹ.
Nguyễn Thị Tiểu Kha
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP