KỸ NĂNG BÁN HÀNG, MARKETING DƯỢC - CĐ DƯỢC K7CD (DS.NGUYỄN HOÀN NHÂN)
Bài 1: Đại cương về marketing và marketing dược phẩm
Bài 2: Thị trường và thị trường mục tiêu
Bài 3: Một số yếu tố ảnh hưởng đến marketing dược phẩm
Bài 4: Chiến lược về phân phối và giá dược phẩm
Bài 5: Vai trò của khách hàng trong thông tin sản phẩm
Bài 6: Kỹ năng tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc
Bài 7: Kỹ năng bán thuốc theo đơn
Bài 8: Kỹ năng bán thuốc không theo đơn
Bài 9: Kỹ năng giải quyết khiếu nại đối với khách hàng
MIỄN PHÍ
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ năng giao tiếp, bán hàng để áp dụng vào các lĩnh vực bán lẻ thuốc và các lĩnh vực kinh doanh dược. Trang bị cho sinh viên kiến thức về marketing nói chung và marketing dược nói riêng, cung cấp kiến thức về các chiến lược sử dụng trong marketing dược.
KỸ NĂNG GIAO TIẾP BÁN HÀNG, MARKETING DƯỢC
XEM CHI TIẾT
Nguyễn Hoàn Nhân
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP