KỸ NĂNG GIAO TIẾP BÁN HÀNG - MARKETING DƯỢC
MIỄN PHÍ

I. Vị trí, tính chất của môn học

   - Vị trí: Môn học thực hiện trong học kỳ VI

   - Tính chất môn học: Môn học tự chọn

II. Mục tiêu môn học

   - Về kiến thức

     1. Trình bày được các khái niệm cơ bản của marketing dược phẩm;

   2. Nêu được các chiến lược được sử dụng trong marketing dược phẩm;

     3. Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến marketing dược phẩm;

     4. Trình bày được những kiến thức cơ bản về tâm lý khách hàng;

     5. Nêu được các nội dung của của giao tiếp và kỹ năng giao tiếp;

    6. Trình bày được các bước trong quy trình bán thuốc và vận dụng được trong các tình huống cụ thể.

   - Về kỹ năng

    7. Hiểu và áp dụng được các chiến lược về marketing dược phẩm trong thực hành nghề nghiệp sau này;

     8. Vận dụng được các kỹ năng đã học vào các hoạt động thực tế tại cơ sở.

   - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

     9. Rèn luyện và nâng cao kỹ năng về marketing dược phẩm;

    10. Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và trung thực khi bán thuốc cho người bệnh.

Đường Thị Diệu Hiền
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP