CHĂM SÓC DƯỢC - CĐ DƯỢC K7AE

MIỄN PHÍ

Mục tiêu môn học:

1. Về kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về các bệnh lý thường gặp.

- Xác định được vai trò của nhà thuốc trong xử lý các bệnh thường gặp.

2. Về kỹ năng:

- Cung cấp thông tin cần thiết cho khách hàng về các bệnh lý thường gặp.

- Thực hành chăm sóc dược ban đầu cho khách hàng đến mua thuốc tại nhà thuốc.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện kỹ năng giao tiếp chuẩn mực cho người dược sỹ với bệnh nhân.

CHĂM SÓC DƯỢC
XEM CHI TIẾT
Võ Huỳnh Phương Linh
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP