KHÓA HỌC BÀO CHẾ CAO ĐẲNG DƯỢC LIÊN THÔNG K6ABCD
MIỄN PHÍ
Tên học phần: BÀO CHẾ 
I. Vị trí, tính chất của môn học 
- Vị trí: Môn học thực hiện trong học kỳ IV. 
- Tính chất môn học: Môn học chuyên môn ngành. 
II. Mục tiêu môn học 
Về kiến thức 
1. Trình bày được định nghĩa, đặc điểm, ưu - nhược điểm của các dạng bào chế thông thường. 
2. Mô tả được thành phần cơ bản (hoạt chất, tá dược), nguyên tắc bào chế các dạng thuốc. 
3. Trình bày được kỹ thuật bào chế các dạng thuốc. 
4. Nêu được các yêu cầu chất lượng của mỗi dạng bào chế. 
Về Kỹ năng 
5. Vận dụng được các kiến thức lý thuyết để bào chế được các dạng thuốc thông thường. 
6. Đánh giá được một số chỉ tiêu chất lượng chính của mỗi dạng bào chế. 
Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 
7. Rèn luyện được tác phong thận trọng, chính xác, trung thực trong bào chế thuốc.
Chương 2: Thuốc Tiêm - Thuốc tiêm truyền
XEM CHI TIẾT
Chương 3: Thuốc Nhỏ Mắt
XEM CHI TIẾT
Chương 1: Dung Dịch Thuốc
XEM CHI TIẾT
Chương 4: Các dạng thuốc điều chế bằng phương pháp chiết xuất
XEM CHI TIẾT
Chương 5: Nhũ Tương và Hỗn dịch thuốc
XEM CHI TIẾT
Chương 6: Thuốc mỡ
XEM CHI TIẾT
Chương 7: Thuốc đặt
XEM CHI TIẾT
Nguyễn Thị Kim Ngọc
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP