Y đức lớp hộ sinh liên thông K6B (GV. Trịnh Quang Chung)
MIỄN PHÍ

Cung cấp cho sinh viên những khái niệm về phẩm chất đạo đức của điều dưỡng trong thực hành nghề nghiệp, trách nhiệm của người điều dưỡng trong việc bảo vệ quyền của người bệnh khi chăm sóc họ, các bộ luật và quy định về y đức điều dưỡng (của hội điều dưỡng Việt Nam và Quốc tế), những nghĩa vụ và yêu cầu đạo đức của người cán bộ y tế và ý nghĩa của 12 điều quy định về y đức của Bộ Y tế.

Y ĐỨC
XEM CHI TIẾT
Trịnh Quang Chung
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP