Điều dưỡng cơ sở 1_CĐ Điều dưỡng K9 B ( Cn. Phạm Thị Thanh Phụng)
MIỄN PHÍ
Vị trí: thực hiện trong học kỳ II
2.Tính chất: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: chức trách nhiệm vụ của điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe; nguyên tắc cơ bản của điều dưỡng, vai trò, chức năng của điều dưỡng; nhu cầu cơ bản của con người và mối liên quan đến công tác điều dưỡng; quy trình điều dưỡng để chăm sóc người bệnh.
Chương nhu cầu cơ bản
XEM CHI TIẾT
TIẾP NHẬN NGƯỜI BỆNH XUẤT VIỆN, NHẬP VIỆN, CHUYỂN VIỆN
XEM CHI TIẾT
Phạm Thị Thanh Phụng
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP