ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 2 - CĐĐD K9B (GV. LÊ QUỐC DŨNG)
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: mục đích, nguyên tắc áp dụng các kỹ thuật chăm sóc người bệnh; qui trình các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản; các tai biến và cách xử trí trong, sau quá trình chăm sóc người bệnh; các nguyên tắc xử trí cấp cứu ban đầu; thực hiện khẩn trương, chính xác, đúng thao tác kỹ thuật cấp cứu ban đầu
MIỄN PHÍ

- Về kiến thức:

1. Xác định được mục đích, nguyên tắc áp dụng các kỹ thuật chăm sóc người bệnh.

2. Trình bày được các nguyên tắc xử trí cấp cứu ban đầu

3. Phát hiện, xử trí ban đầu và chuyển lên tuyến trên kịp thời và an toàn để điều trị những trường hợp cấp cứu.

- Về kỹ năng:

1. Thực hiện đầy đủ quy trình các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản; các tai biến và cách xử trí trong, sau quá trình chăm sóc người bệnh.

2. Thực hiện khẩn trương, chính xác, đúng thao tác kỹ thuật cấp cứu ban đầu.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

1. Người học rèn luyện các kỹ năng thận trọng, chính xác và an toàn khi chăm sóc cho người bệnh.

Nội Dung
1. Tổ chức cấp cứu hàng loạt, phân loại chọn lọc nạn nhân
2. Cấp cứu hô hấp tuần hoàn 
3. Sơ cứu gãy xương 
4. Xuất huyết cầm máu 
5. Sơ cứu vết thương 
6. Vận chuyển người bị nạn 

Sơ cấp cứu ban đầu
XEM CHI TIẾT
Lê Quốc Dũng
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP