HÓA SINH- CĐ DƯỢC K9B + CĐ DƯỢC VB2 (GV: LÊ THỊ MAI THẢO)

Tên môn học: HÓA SINH

Thời gian thực hiện môn học:   50 giờ; (Lý thuyết:  19 giờ;  Thực hành thí nghiệm, thảo luận, bài tập29 giờ, Kiểm tra: 2 giờ)

MIỄN PHÍ

Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

- Trình bày được cấu trúc, tính chất lý hóa, quá trình chuyển hóa và chức năng của glucid, lipid, protid, acid nucleic, hormon...

          -  Nêu được tầm quan trọng của sự chuyển hóa muối nước và sự thăng bằng acid – base trong cơ thể.

          - Trình bày được các xét nghiệm khảo sát các chức năng gan, thận, các thành phần của máu cũng như một số xét nghiệm có liên quan đến protein huyết tương.

- Về kỹ năng:

          -  Vận dụng được các kiến thức đã học vào thực tế nghề nghiệp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm :

          -  Rèn luyện được tác phong làm việc khoa học, thận trọng, chính xác và trung thực trong quá trình học.

Vị trí, tính chất của môn học:

          - Vị trí: Thực hiện trong học kỳ III, thực hiện sau môn học: Hóa hữu cơ.

          - Tính chất môn học: Môn học cơ sở ngành.

Nội dung và phương pháp đánh giá:

Về kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận, học sinh cần đạt các yêu cầu gồm nội dung sau:

+ Tính chất lý hóa, quá trình chuyển hóa và chức năng của glucid, lipid, protid, hemoglobin.

+ Chức năng của các cơ quan bên trong cơ thể như gan, thận,.. và các thăm dò hóa sinh các cơ quan

+ Báo cáo kết quả thực hành sau mỗi buổi thực hành.

- Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của học sinh thông qua việc thực hành tại phòng thực hành.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm : Đánh giá trong quá trình học tập cần đạt các yêu cầu sau:

          + Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập;

          + Tham gia đầy đủ thời lượng môn học;

          + Chuyên cần, tác phong nghiêm túc, trung thực thực hành môn học.

Các kiến thức kỹ năng và thái độ trên sẽ được đánh giá qua thang điểm:

- Điểm kiểm tra thành phần: (01 cột điểm kiểm tra hệ số 01, 02 cột điểm kiểm tra hệ số 02) trọng số 0,4.

- Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 0,6.

Lê Thị Mai Thảo
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP