CSSK NL bệnh nội khoa nâng cao_CĐĐD liên thông K6 A ( Cn, Phạm Thị Thanh Phụng)
MIỄN PHÍ
I. Vị trí, tính chất của môn học:
1. Vị trí: Môn học thực hiện học kỳ II.
2. Tính chất: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: nguyên nhân triệu chứng, biến chứng của các bệnh Nội khoa tim mạch, máu;
lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh; thực hiện được các kỹ thuật điều chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh;
tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và thân nhân người bệnh.
II. Mục tiêu môn học
- Vế kiến thức: Trình bày được nguyên nhân triệu chứng, biến chứng của các bệnh Nội khoa tim mạch, máu.
- Về kỹ năng
1. Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Nội khoa tim mạch, máu thường gặp.
2.  Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và thân nhân người bệnh.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ ân cần, thân thiện khi chăm sóc người bệnh.
Chương tim mạch
XEM CHI TIẾT
Phạm Thị Thanh Phụng
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP