KINH TẾ DƯỢC (CĐ DƯỢC LIÊN THÔNG K6ABCD)
Thời gian thực hiện môn học:  20 giờ; ( Lý thuyết:  19 giờ;  Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập:  0  giờ, Kiểm tra:  1 giờ)
MIỄN PHÍ

I. Vị trí, tính chất của môn học:

            - Vị trí: Môn học thực hiện trong học kỳ II.

            - Tính chất môn học: Môn học chuyên môn ngành.

II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

1. Hiểu và phân biệt được các thuật ngữ thường gặp trong kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô.

            2. Biết được chế độ pháp lý và các loại hình doanh nghiệp dược.

            3. Nêu được các loại thuế, phí, lệ phí trong hoạt động kinh tế dược.

4. Trình bày được các khái niệm và kiến thức liên quan đến quản trị.

            5. Nêu được các vai trò của nhà quản trị.

            6. Trình bày được các khái niệm và kiến thức liên quan đến quản trị nhân lực và quản trị bán hàng.

            7. Nêu được khái niệm và các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp.

- Kỹ năng:

            8. Viết được hợp đồng kinh tế dược.

            9. Tính được thuế suất, các loại phí, lệ phí trong hoạt động kinh tế dược.

            10. Nâng cao kỹ năng tính toán, trình bày và làm việc nhóm.

11. Vận dụng quản trị nhân lực trong các loại hình doanh nghiệp dược.

- Thái độ:

            12. Rèn luyện tác phong trung thực, chính xác khi tính toán các số liệu.

13. Rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc nhóm.

III. Nội dung và phương pháp đánh giá:

Về kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận, sinh viên cần đạt các yêu cầu gồm nội dung sau:

+ Chế độ pháp lý và các loại hình doanh nghiệp dược

+ Các loại thuế, phí, lệ phí trong hoạt động kinh tế dược

+ Quản trị nguồn nhân lực và quản trị bán hàng

+ Khái niệm và các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp

- Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của sinh viên thông qua việc thực hành: Viết được hợp đồng kinh tế dượckỹ năng trình bày và làm việc nhóm. Tính được thuế suất, các loại phí, lệ phí trong hoạt động kinh tế dược. Vận dụng quản trị nhân lực trong các loại hình doanh nghiệp dược.

- Về thái độ: Đánh giá trong quá trình học tập cần đạt các yêu cầu sau:

            + Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập;

            + Tham gia đầy đủ thời lượng môn học;

            + Tác phong trung thực, chính xác khi tính toán các số liệu.

Các kiến thức, kỹ năng và thái độ trên sẽ được đánh giá qua thang điểm:

- Điểm kiểm tra thành phần: (01 cột điểm kiểm tra hệ số 01, 01 cột điểm kiểm tra hệ số 02) trọng số 0,4.

- Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 0,6.

Đại cương về kinh tế học
XEM CHI TIẾT
Kinh tế vĩ mô – Kinh tế học vi mô
XEM CHI TIẾT
Doanh nghiệp dược
XEM CHI TIẾT
Các loại thuế, phí, lệ phí trong hoạt động kinh tế dược.
XEM CHI TIẾT
Quản lý và cung ứng thuốc
XEM CHI TIẾT
Quản trị bán hàng
XEM CHI TIẾT
Võ Huỳnh Phương Linh
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP