Chăm sóc sức khỏe bệnh tâm thần K6ABC liên thông
MIỄN PHÍ
Trang bị cho sinh viên các kiến thức đại cương về tâm thần, các liệu pháp tâm lý, ứng dụng liệu pháp tâm lý trong chăm sóc người bệnh; Đặc điểm lâm sàng và hậu quả của các vấn đề về sức khỏe tâm thần; Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho cá nhân, gia đình và cộng đồng (xây dựng quy trình điều dưỡng và thực hành chăm sóc người bệnh). 
CHUONG 2
XEM CHI TIẾT
Trịnh Quang Chung
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP