Bệnh học Ngoại khoa - Y sỹ K40 (HLHP)
MIỄN PHÍ
THĂM KHÁM VÙNG BỤNG
XEM CHI TIẾT
SỎI ỐNG MẬT CHỦ
XEM CHI TIẾT
HẸP MÔN VỊ
XEM CHI TIẾT
UNG THƯ DẠ DÀY
XEM CHI TIẾT
THOÁT VỊ BẸN
XEM CHI TIẾT
BỆNH TRĨ - RÒ HẬU MÔN
XEM CHI TIẾT
NHIỄM KHUẨN NGOẠI KHOA
XEM CHI TIẾT
CHẤN THƯƠNG THẬN KÍN
XEM CHI TIẾT
SỎI ĐƯỜNG TIẾT NIỆU
XEM CHI TIẾT
CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH
XEM CHI TIẾT
Lê Quang Trung
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP