CSSK NGƯỜI LỚN BỆNH NGOẠI KHOA- NGUYỄN THỊ MINH THƯ

65 giờ (Lý thuyết: 19 giờ; Thực tập: 44 giờ, kiểm tra 02 giờ) 

MIỄN PHÍ

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: nguyên nhân triệu chứng, biến chứng của các bệnh Ngoại khoa; lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Ngoại khoa; thực hiện được các kỹ thuật điều chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Ngoại khoa; tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và thân nhân người bệnh.

65 giờ (Lý thuyết: 19 giờ; Thực tập: 44 giờ, kiểm tra 02 giờ) 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGOẠI KHOA
XEM CHI TIẾT
CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH MỔ HỆ TIÊU HÓA
XEM CHI TIẾT
Nguyễn Thị Minh Thư
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP