KÝ SINH TRÙNG I - CAO ĐẲNG KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM K9A (GV. NGUYỄN THỊ THANH TRÚC)
MIỄN PHÍ
Tên môn học: KÝ SINH TRÙNG I   
Mã môn học:
Thời gian thực hiện môn học: 50 giờ (Lý thuyết: 19 giờ, Thực hành: 29 giờ, Kiểm tra: 2 giờ)
I.  Vị trí, tính chất của từng môn học
   - Vị trí: Môn học được học kỳ thứ III.
    - Tính chất: Là môn học chuyên môn bắt buộc, cung cấp kiến thức về ký sinh trùng ký sinh trên người.
II.  Mục tiêu môn học
   1. Về kiến thức
    - Trình bày được các khái niệm cơ bản về ký sinh trùng y học, cách phân loại, đặc điểm sinh thái, bệnh học, tác hại và các biện pháp phòng chống các bệnh ký sinh trùng.
     - Nhận biết được hình thể con trưởng thành và trứng giun, sán trong bệnh phẩm.
    2. Về kỹ năng
         Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm cơ bản ký sinh trùng y học.
     3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
         Rèn luyện kỹ năng thực hành chính xác, trung thực, tỷ mỉ chính xác khi làm xét nghiệm về ký sinh trùng.
III.  Nội dung và phương pháp đánh giá
   1. Nội dung
      - Kiến thức: Mô tả và nhận dạng được hình thể con trưởng thành, trứng hoặc ấu trùng của các loại ký sinh trùng; trình bày được những khái niệm cơ bản về ký sinh trùng, ký chủ, chu kỳ, giúp học sinh nắm được đặc điểm hình thể, đặc điểm sinh thái các loại ký sinh trùng.
     - Kỹ năng: Liên hệ được giữa kiến thức và thực tế.
     - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thể hiện thái độ trung thực, vệ sinh, an toàn và chính xác trong thực hiện các thao tác.
     2. Phương pháp
        Áp dụng theo Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội 
       - Điểm kiểm tra thành phần: (1 cột kiểm tra thường xuyên, 2 cột kiểm tra định kỳ) trọng số 0,4  (hình thức: trắc nghiệm, bài thực hành, bài tập nhóm).
       - Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 0,6.

Đại cương về giun sán
XEM CHI TIẾT
Giun đũa
XEM CHI TIẾT
Giun lươn
XEM CHI TIẾT
Giun xoắn
XEM CHI TIẾT
Giun chỉ
XEM CHI TIẾT
Nguyễn Thị Thanh Trúc
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP