CHĂM SÓC SỨC KHOẺ NGƯỜI BỆNH CAO TUỔI - CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG K6C
MIỄN PHÍ

Tên môn học: CHĂM SÓC SỨC KHOẺ NGƯỜI BỆNH CAO TUỔI

Thời gian thực hiện môn học:  65  giờ ( Lý thuyết: 19 giờ;  Thực hành bệnh viện:  44  giờ; Kiểm tra: 2 giờ )

I. Vị trí, tính chất của môn học

 - Vị trí: Môn học thực hiện trong học kỳ III.

 - Tính chất môn học: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm giải phẫu, sinh lý và bệnh lý của người cao tuổi, đặc biệt là sinh lý của sự lão hoá cơ quan , suy giảm chức năng, bộ phận trong cơ thể theo từng giao đoạn; lập kế hoạch thực hành chăm sóc một số bệnh thường gặp. Giao tiếp tạo sự tự tin tưởng giúp người cao tuổi an tâm, sống tốt.

II. Mục tiêu môn học

 - Về kiến thức: 

 + Nhận định được những thay đổi do tuổi tác và các vấn đề sức khoẻ của người cao tuổi

 + Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc cho người cao tuổi.

 - Về kỹ năng: 

 + Thực hiện chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi;

 + Giao tiếp hiệu quả với người bệnh/gia đình và các thành viên khác tham gia chăm sóc;

 - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện các kỹ năng chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi, giao tiếp tạo sự tin tưởng, giúp người cao tuổi an tâm sống tốt.

III. Nội dung

    1.1 Chương 1: Sinh lý của sự lão hoá

      - Đại cương về lão hoá

      - Sức khoẻ và những thay đổi về thể chất, tâm lý liên quan đến người cao tuổi

      - Rối loạn giấc ngủ ở người cao tuổi

    1.2. Chương 2: Chăm sóc một số bệnh thường gặp

      - Chăm sóc người bệnh thiểu năng tuần hoàn não

      - Loãng xương ở người cao tuổi và biện pháp phòng chống

      - Hội chứng loạn dưỡng SUDECK

      - Sa súc trí tuệ ở người cao tuổi

      - Chăm sóc người bệnh mắc bệnh Parkinson

 

Đại cương lão khoa
XEM CHI TIẾT
Chăm sóc một số bệnh thường gặp
XEM CHI TIẾT
Lê Quốc Dũng
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP