Điều dưỡng cơ sở 1_CĐ Điều dưỡng K9ACDE ( Cn. Phạm Thị Thanh Phụng)
MIỄN PHÍ
Vị trí: thực hiện trong học kỳ II
2.Tính chất: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: chức trách nhiệm vụ của điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe; nguyên tắc cơ bản của điều dưỡng, vai trò, chức năng của điều dưỡng; nhu cầu cơ bản của con người và mối liên quan đến công tác điều dưỡng; quy trình điều dưỡng để chăm sóc người bệnh.
TIẾP NHẬN NGƯỜI BỆNH XUẤT VIỆN, NHẬP VIỆN, CHUYỂN VIỆN
XEM CHI TIẾT
Phạm Thị Thanh Phụng
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP