Điều dưỡng cơ sở 2 K9ACDE
MIỄN PHÍ
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: mục đích, nguyên tắc áp dụng các kỹ thuật chăm sóc người bệnh; qui trình các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản; các tai biến và cách xử trí trong, sau quá trình chăm sóc người bệnh; các nguyên tắc xử trí cấp cứu ban đầu; thực hiện khẩn trương, chính xác, đúng thao tác kỹ thuật cấp cứu ban đầu.
Trịnh Quang Chung
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP