DƯỢC LÝ- LỚP CĐ ĐIỀU DƯỠNG LT K7ABC- GV: LÊ NGỌC THUẬN NGÂN

- Vị trí: thực hiện ở học kỳ  II, năm II.

- Tính chất: Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về thuốc, phân phối, chuyển hóa, thải trừ thuốc trong cơ thể; trình bày được những tính chất điển hình, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, cách dùng, bảo quản của các thuốc đã học; đọc, viết đúng tên cũng như nhận biết được hình dạng của một số thuốc thông dụng; vận dụng được những kiến thức đã học vào trong thực tế hoạt động nghề nghiệp để sử dụng thuốc an toàn cho người bệnh; hình thành và rèn luyện được thái độ nghiêm túc, thận trọng trong sử dụng thuốc khi chăm sóc người bệnh.

MIỄN PHÍ

- Về kiến thức:

1.Trình bày được khái niệm cơ bản về thuốc;

2. Trình bày được những tính chất điển hình, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, cách dùng, bảo quản của các thuốc đã học.

- Về kỹ năng

1. Đọc và viết đúng một số tên thuốc thông dụng.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

1. Cần có tác phong thận trọng, tỉ mỉ, chính xác khi dùng thuốc cho người bệnh.

2. Hướng dẫn sử dụng thuốc thiết yếu hợp lý, an toàn.

DƯỢC LÝ- CĐ ĐIỀU DƯỠNG LT K7ABC
XEM CHI TIẾT
KIỂM TRA DƯỢC LÝ
XEM CHI TIẾT
Lê Ngọc Thuận Ngân
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP