DƯỢC LÝ (BUỔI 2/5)- LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG K8ABC- GV: LÊ NGỌC THUẬN NGÂN

- Vị trí: thực hiện ở học kỳ  II, năm II.

- Tính chất: Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về thuốc, phân phối, chuyển hóa, thải trừ thuốc trong cơ thể; trình bày được những tính chất điển hình, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, cách dùng, bảo quản của các thuốc đã học; đọc, viết đúng tên cũng như nhận biết được hình dạng của một số thuốc thông dụng; vận dụng được những kiến thức đã học vào trong thực tế hoạt động nghề nghiệp để sử dụng thuốc an toàn cho người bệnh; hình thành và rèn luyện được thái độ nghiêm túc, thận trọng trong sử dụng thuốc khi chăm sóc người bệnh.

MIỄN PHÍ

- Về kiến thức:

1.Trình bày được khái niệm cơ bản về thuốc;

2. Trình bày được những tính chất điển hình, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, cách dùng, bảo quản của các thuốc đã học.

- Về kỹ năng

1. Đọc và viết đúng một số tên thuốc thông dụng.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

1. Cần có tác phong thận trọng, tỉ mỉ, chính xác khi dùng thuốc cho người bệnh.

2. Hướng dẫn sử dụng thuốc thiết yếu hợp lý, an toàn.

DƯỢC LÝ BUỔI 2
XEM CHI TIẾT
Lê Ngọc Thuận Ngân
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP