BỆNH HỌC- LỚP CĐ DƯỢC K9B- GV: LÊ NGỌC THUẬN NGÂN

-                              Vị trí: Môn học được phân bố vào học kỳ II, năm I

-                              Tính chất: Là môn học chung bắt buộc, cung cấp kiến thức cơ bản về bệnh học.

MIỄN PHÍ

-                              Kiến thức

+   Trình bày được khái niệm về  bệnh, nguyên nhân, triệu chứng chính của các bệnh thường gặp đặc trưng cho từng cơ quan của cơ thể.

+   Trình bày được nguyên tắc điều trị và cách phòng một số bệnh thường gặp, một số bệnh đặc trưng cho từng cơ quan của cơ thể.

-                              Kỹ năng: quan sát, nhận định và phân tích được triệu chứng của một số bệnh thường gặp.

-                              Năng lực tự chủ và trách nhiệm: thể hiện được tính thận trọng, chính xác trong nhận định và phân biệt được triệu chứng của các bệnh thường gặp.


BỆNH HỌC CĐ DƯỢC VB2
XEM CHI TIẾT
KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN- BỆNH HỌC
XEM CHI TIẾT
Lê Ngọc Thuận Ngân
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP