Chăm sóc sức khỏe cộng đồng K6DE
MIỄN PHÍ

Trang bị cho sinh viên các kiến thức đại cương về chăm sóc sức khỏe cộng đồng; vai trò của người Điều dưỡng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng; Các vấn đề sức khỏe thuộc cộng đồng (dịch tễ học, chẩn đoán sức khỏe của một nhóm người của một gia đình hay của một cộng đồng). 
CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 5-3-2021
XEM CHI TIẾT
Trịnh Quang Chung
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP