PHÁ THAI AN TOÀN VÀ TOÀN DIỆN - SKSS VTN LỚP CĐ HỘ SINH LT K6AB (LÝ NGUYỄN TRƯỜNG AN)
MIỄN PHÍ
Phá thai an toàn
XEM CHI TIẾT
Phá thai bằng thuốc dưới 9 tuần
XEM CHI TIẾT
Phá thai bằng thuốc 13 - 22 tuần
XEM CHI TIẾT
Phá thai bằng phương pháp hút chân không
XEM CHI TIẾT
Phá thai bằng phương pháp nong và gắp
XEM CHI TIẾT
Đặc điểm tâm sinh lý VTN
XEM CHI TIẾT
Lý Nguyễn Trường An
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP