Khóa Học Dược Lý - Lớp Cao Đẳng Điều Dưỡng LT K7B
MIỄN PHÍ
ĐẠI CƯƠNG DƯỢC LÝ HỌC (CAO ĐẲNG 2020 - 2021)
XEM CHI TIẾT
VITAMIN VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ (CAO ĐẲNG 2020 - 2021)
XEM CHI TIẾT
THUỐC HẠ SỐT, GIẢM ĐAU, CHỐNG VIÊM (CAO ĐẲNG 2020 - 2021)
XEM CHI TIẾT
THUỐC ĐIỀU CHỈNH NƯỚC, ĐIỆN GIẢI VÀ CÂN BẰNG ACID - BASE (CAO ĐẲNG 2020 - 2021)
XEM CHI TIẾT
THUỐC NGỦ, AN THẦN, CHỐNG CO GIẬT (CAO ĐẲNG 2020 - 2021)
XEM CHI TIẾT
Lê Quang Trung
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP