Điều dưỡng chuyên khoa hệ nội_CĐĐD K6 DE ( Cn. Phạm Thị Thanh Phụng)
MIỄN PHÍ
Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức:
1. Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng một số bệnh da liễu, lao thường gặp.
2. Kể được nhũng đặc điểm cơ bản, các yếu tố chẩn đoán chăm sóc một số thể lao thường gặp và xử lý được một số biến chứng của bệnh.
3. Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc, theo dõi bệnh nhân mắc bệnh da liễu, lao.
4. Tuyên truyền và giáo dục được cách phòng bệnh một số bệnh da liễu, lao thường gặp.
- Về kỹ năng: Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản trong chăm sóc người bệnh da liễu, lao thường gặp.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học rèn luyện các kỹ năng thận trọng, chính xác và an toàn khi chăm sóc người bệnh.
Điều dưỡng da liễu
XEM CHI TIẾT
Phạm Thị Thanh Phụng
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP