ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN KHOA HỆ NỘI - CĐĐD LT K6B (LÊ THỊ TUYẾT LOAN)
MIỄN PHÍ

Thời gian thực hiện: 1TC, HK VI, 60giờ (LT: 15, TH: 45, Thí nghiệm: …., Thảo luận: …., Bài tập: ….., Kiểm tra: ….)

Chăm sóc chuyên khoa hệ nội (da liễu, lao); Các vấn đề sức khỏe của con người về lĩnh vực chuyên khoa hệ nội; Chăm sóc sức khỏe cho người bệnh về lĩnh vực chuyên khoa hệ nội; lập kế hoạch và thực hành chăm sóc người bệnh. 

 Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng một số bệnh da liễu, lao thường gặp.

 Kể được những đặc điểm cơ bản, các yếu tố chẩn đoán chăm sóc một số thể lao thường gặp và xử lý được một số biến chứng của bệnh.

Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc, theo dõi bệnh nhân mắc bệnh da liễu, lao.

 Tuyên truyền và giáo dục được cách phòng bệnh một số bệnh da liễu, lao thường gặp.

Lê Thị Tuyết Loan
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP