ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN KHOA HỆ NỘI CĐ ĐD LT K6ABC (ThS Lê Thị Minh Tâm)
MIỄN PHÍ
I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí: Thực hiện học kỳ VI
2. Tính chất: Chăm sóc chuyên khoa hệ nội (da liễu, lao); Các vấn đề sức khỏe của con người về lĩnh vực chuyên khoa hệ nội; Chăm sóc sức khỏe cho người bệnh về lĩnh vực chuyên khoa hệ nội; lập kế hoạch và thực hành chăm sóc người bệnh. 
II. Mục tiêu môn học
- Về kiến thức
1. Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng một số bệnh da liễu, lao thường gặp.
2. Kể được những đặc điểm cơ bản, các yếu tố chẩn đoán chăm sóc một số thể lao thường gặp và xử lý được một số biến chứng của bệnh.
3. Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc, theo dõi bệnh nhân mắc bệnh da liễu, lao.
4. Tuyên truyền và giáo dục được cách phòng bệnh một số bệnh da liễu, lao thường gặp. 
- Về kỹ năng: Thực hiện một số kỹ thuật cơ bản trong chăm sóc người bệnh da liễu, lao thường gặp.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học rèn luyện các kỹ năng thận trọng, chính xác và an toàn khi chăm sóc cho người bệnh.
Lê Thị Minh Tâm
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP