BÀO CHẾ - CĐDLT K6EFG
MIỄN PHÍ

I. Vị trí, tính chất của môn học

- Vị trí: Môn học thực hiện trong học kỳ III.

- Tính chất môn học: Môn học chuyên môn ngành.

II. Mục tiêu môn học

- Về kiến thức

1. Trình bày được định nghĩa, đặc điểm, ưu - nhược điểm của các dạng bào chế thông thường.

2. Mô tả được thành phần cơ bản (hoạt chất, tá dược), nguyên tắc bào chế các dạng thuốc.

3. Trình bày được kỹ thuật bào chế các dạng thuốc.

4. Nêu được các yêu cầu chất lượng của mỗi dạng bào chế.

- Về Kỹ năng

5. Vận dụng được các kiến thức lý thuyết để bào chế được các dạng thuốc thông thường.

6. Đánh giá được một số chỉ tiêu chất lượng chính của mỗi dạng bào chế.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

7. Rèn luyện được tác phong thận trọng, chính xác, trung thực trong bào chế thuốc.

THUỐC BỘT - THUỐC CỐM
XEM CHI TIẾT
THUỐC VIÊN NÉN - VIÊN BAO - VIÊN HOÀN
XEM CHI TIẾT
THUỐC VIÊN NANG
XEM CHI TIẾT
THUỐC KHÍ DUNG
XEM CHI TIẾT
THUỐC DÁN THẤM QUA DA VÀ CAO DÁN
XEM CHI TIẾT
Đường Thị Diệu Hiền
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP